Προβολή όλων των 19 αποτελεσμάτων

Προβολή στήλης

Αι Θείαι Λειτουργίαι Ιωάννου Χρυσοστόμου & Μεγάλου Βασιλείου

2.00

Μικρό εύχρηστο, δίχρωμο, με μεγάλα γράμματα.

Συμπεριλαμβάνονται και οι δύο Θείες Λειτουργίες

Ακάθιστος Ύμνος (μεγάλο)

12.00

Μικρό, εύχρηστο, δίχρωμο, με μεγάλα γράμματα και αστεράκια δια να βοηθούν στην ψαλτική και την παρακολούθησιν των Χαιρετισμών, των τεσσάρων πρώτων εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και του Ακαθίστου Ύμνου της πέμπτης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και για τας κατ’ ιδίαν προσευχάς μας.

Στις τελευταίες σελίδες συμπεριλαμβάνει και την τυπικήν διάταξιν του Ακαθίστου Ύμνου.

Ακάθιστος Ύμνος (μικρό)

1.50

Μικρό, εύχρηστο, δίχρωμο, με μεγάλα γράμματα και αστεράκια δια να βοηθούν στην ψαλτική και την παρακολούθησιν των Χαιρετισμών, των τεσσάρων πρώτων εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και του Ακαθίστου Ύμνου της πέμπτης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και για τας κατ’ ιδίαν προσευχάς μας.

Στις τελευταίες σελίδες συμπεριλαμβάνει και την τυπικήν διάταξιν του Ακαθίστου Ύμνου.

Ακολουθίαι Κυριακών Τριωδίου Παρακλητικής

10.00

Περιέχει

 • άπαντα δια όλες τις Κυριακές του Πεντηκοσταρίου (Κυριακή Θωμά μέχρι Αγίων Πάντων)
 • μετά της Οκταήχου (Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία
 • Ευχαριστία, μετά την Θεία Μετάληψη

Ακολουθίαι Μεγάλης Εβδομάδος (επιλογαί)

4.00

Περιέχει

 • Ακολουθία του ιερού Ευχελαίου
 • 12 Ευαγγέλια που ανγινώσκονται την Μεγάλη Πέμπτη
 • Ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής το βράδυ με τα
 • Τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου
 • Τροπάρια που ψάλλονται το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, προ της Αναστάσεως και τα Αναστάσιμα τροπάρια που ψάλλονται μετά την Αναστασιν
 • Κατηχητικός Λόγος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου
 • Διδακτικού στίχους πρίν και μετά την Θείαν Μετάληψη

Ακολουθίαι της Κυριακής

12.00

Περιλαμβάνει

 • Εσπερινούς και τους Όρθρους όλων των ήχων (8)
 • Θείαν Λειτουργίαν Ιω. Χρυσοστόμου
 • Τα ένδεκα Εωθινά Ευαγγέλια
 • Αποστολικά & Ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών όλου του έτους
 • Ευχαριστίαν & Θείαν Μετάληψιν

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς

10.00

Περιέχει

 • τις καθημερινές ακολουθίες από εσπέρας του σαββάτου του Λαζάρου μέχρι του εσπερινού της Κυριακής του Πάσχα
 • η ακολουθία των Ωρών μετά εσπερινού και Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς (μεγάλο)

15.00

Περιέχει

 • τις καθημερινές ακολουθίες από εσπέρας του σαββάτου του Λαζάρου μέχρι του εσπερινού της Κυριακής του Πάσχα
 • η ακολουθία των Ωρών μετά εσπερινού και Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς (μικρό)

7.00

Περιέχει

 • τις καθημερινές ακολουθίες από εσπέρας του σαββάτου του Λαζάρου μέχρι του εσπερινού της Κυριακής του Πάσχα
 • η ακολουθία των Ωρών μετά εσπερινού και Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας

Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

6.50

Περιέχει άπαντα από την Α’ ΩΡΑ μέχρι και τα Στιχηρά Μαρτυρικά, για όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Η Θεία Μετάληψις μετά Μικρού Αποδείπνου & Θείας Ευχαριστίας

2.50

Δίχρωμο με πολύ μεγάλα γράμματα.

Περιέχει πρωινή προσευχή “Εξεγερθέντες του ύπνου…” και βραδυνή προσευχή, πρό του ύπνου “Την ημέραν παρελθών δοξολογώ σε, Δέσποτα…”

Μεγάλη Εβδομάδα, 7-τομος μαύρο ή κόκκινο

120.00

Μια σειρά 7 βιβλίων για κάθε ημέρα της Αγίας Μεγάλης Εβδομάδος.

Από τον Εσπερινό του Λαζάρου έως και τον Εσπερινό της Αγάπης (μετά του Εσπερινού του Αγ. Γεωργίου).

Το κάθε βιβλίο περιέχει όλες τις Ακολουθίες της ημέρας (πρωινές, απογευματινός και βραδινές).

 • Όλα με τη σειρά, του Ιερέα και Ιεροψάλτη
 • Δεν παραπέμπει σε άλλες σελίδες ή άλλα βιβλία
 • Μεγαλύτερα γράμματα, με διορθώσεις και προσθήκες
 • Σκληρά Εξώφυλλα, 1.500 σελ., 4.5 Kgr

Μεγάλη Τεσσαρακοστή

15.00

Περιλαμβάνει

 • όλες τις Τυπικές Διατάξεις Εμμ. Φαρλέκα
 • όλα όσα ψάλλονται εκ του ΤΡΙΩΔΙΟΥ είς τον Όρθρον και στον Εσπερινόν μετά της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων τις Τετάρτες και Παρασκευές

Μεγάλη Τεσσαρακοστή (μεγάλο)

17.00

Περιλαμβάνει

 • όλες τις Τυπικές Διατάξεις Εμμ. Φαρλέκα
 • όλα όσα ψάλλονται εκ του ΤΡΙΩΔΙΟΥ είς τον Όρθρον και στον Εσπερινόν μετά της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων τις Τετάρτες και Παρασκευές

Μικρό και Μέγα Απόδειπνο

2.00

Μικρό, εύχρηστο, δίχρωμο, με μεγάλα γράμματα.

Το Μικρό Απόδειπνο δια τας κατ’ ιδίαν εσπερινές προσευχές μας.

Το Μέγα Απόδειπνο δια τα καθ’ ημέραν εσπερινές ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ο Μέγας Κανών μετά Αποδείπνου Μικρού

2.00

Αρχζει με το Μικρό Απόδειπνο μέχρι το “Άξιον εστίν…” και ψάλλομεν τον Μέγα Κανόνα, ποίημα Ανδρέου επισκόπου Κρήτης (εορτάζει 4 Ιουλίου).

Επίσης συμπεριλαμβάνει και τον Κανόνα του Τριωδίου, το Κοντάκιο, τον Οίκον, το Συναξάρι, τους Μακαρισμούς μετά των Τροπαρίων, το “Άσπιλε…” κ.λπ. μέχρι τέλος του Αποδείπνου

Οι Δύο Παρακλητικοί Κανόνες, Ο Επιτάφιος Θρήνος εις την Υπεραγία Θεοτόκου & ο Ικετήριος Κανών εις τον Χριστόν

2.00

Περιέχει

 • 2 Παρακλητικούς Κανόνες εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Ψάλλονται, εναλλάξ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου
 • Επιτάφιο Θρήνο εις την Υπεραγία Θεοτόκο τον οποίον, πολλοί Ιεροί Ναοί, ψάλλουν την 14η Αυγούστου, παραμονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
 • “Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε” του Αγίου Νεκταρίου
 • Ικετήριος Κανών εις τον Ιησού Χριστό, ποίημα Θεοκτίστου Μοναχού του Στουδίτου